Bättre källsortering av plastförpackningar behövs

PUBLICERAD: 9 december 2015
UPPDATERAD: 25 januari

Vi måste bli bättre i Sverige på att källsortera och återvinna plastförpackningar.|”Ökad insamling hänger på att konsumenter källsorterar sina plastförpackningar”

Vi svenskar måste bli bättre på att källsortera plastförpackningar! Det konstaterar IVL Svenska Miljöinstitutet i en färsk rapport.
Glassförpackningar, plastpåsar, crème fraiche-burkar, tandkrämstuber – listan kan göras lång. Vi köper hem stora mängder plastförpackningar varje år, men vi behöver bli bättre på att källsortera dem. Men hushållen tycks ha svårt att källsortera förpackningarna, vilka därför ofta hamnar i fel fraktioner eller bland restavfallet.

Förra året tillverkades över 300 miljoner ton plast världen över, varav en betydande del går till förpackningstillverkning. Totalt används åtta procent av världens olja till plasttillverkning. Genom att återvinna mer plast, kan oljeanvändningen minska, liksom koldioxidutsläpp och behovet av avfallsbehandling.
Men för att återvinna mer plast behöver också insamlingen öka. I dag återvinns ungefär 40 procent av alla plastförpackningar i Sverige och till år 2020 ska den andelen upp till minst 50 procent.

”Ökad insamling hänger på att konsumenter källsorterar sina plastförpackningar. Därför är det viktigt att förstå vilka hinder hushållen ser i att källsortera mer och vad de efterfrågar för att öka källsorteringen”, säger Anna Fråne, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Med Jönköping som pilotkommun har IVL utfört plockanalyser, enkäter och intervjuer och sammanställt resultaten av studien i ett kunskapsunderlag med följande slutsatser:

* Plastförpackningar upplevs ofta som kladdiga och jobbiga att förvara innan de källsorteras.
* Hushållen är osäkra på behovet av rengöring av plastförpackningar innan de källsorteras.
* Många plastförpackningar upplevs som svåra att källsortera, när de består av olika material.
* Många hushåll skiljer inte på plastförpackningar och annat plastmaterial. 
* Fler skulle källsortera mer om de hade smarta insamlingslösningar i köket.
* Plastpåsar källsorterades i betydligt lägre utsträckning än andra typer av plastförpackningar i de fyra pilotområdena i Jönköping, trots att de utgjorde den största andelen plastförpackningar. 

En felaktig uppfattning, som många hushåll har, är att plastförpackningar måste diskas/rengöras innan de placeras i återvinningskärlen. Men någon rengöring behövs inte för att underlätta återvinningen! Alla produktrester från livsmedel, vätskor, etc., som finns kvar på/i en plastförpackning försvinner effektivt, när plastförpackningarna mals ner och tvättas hos återvinningsföretagen.

”Rengör använda plastförpackningar för din egen skull, om det underlättar förvaringen i bostaden, men kladdiga plastförpackningar försvårar inte själva återvinningen”, säger Anna Fråne.

Projektet i Jönköping genomfördes av IVL Svenska Miljöinstitutet, Envir AB och Tapper Consulting AB. Det samfinansierades av Plastkretsens Stiftelse för Forskning och Stiftelsen IVL.

Läs IVL:s hela rapport HÄR

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Fler smarta och intelligenta förpackningar

Del två av rapporten från  AIPIAs, Active & Intelligent Packaging Industry Association, konferens och utställning i Amsterdam.
AIPIA overzichtx

Gaia Biomaterial gjorde ölmuggarna på F1-finalen komposterbara

Vid F1-finalen i Abu Dhabi nyligen stod Helsingborgsföretaget Gaia Biomaterials för en unik del av evenemangets hållbarhetssatsning.
GAIAxx

AIPIA etablerar One-stop shop för Smart Food Chain

Det fanns många nyheter på AIPIA, Active & Intelligent Packaging Industry Associations, tolfte konferens i Amsterdam nyligen. Packnews rapporterar.
AIPIA overzichtx

LEGO ersätter plastpåsar med papperspåsar

Hos LEGO pågår arbetet med att ersätta plastpåsar i förpackningar med pappersbaserade. Ett jobb som varit omfattande.
LEGOx