Även små mängder metan kan nu omvandlas till bioplastråvara

PUBLICERAD: 24 november 2016
UPPDATERAD: 25 januari

Så här ser den proteinrika biomassan ut sedan den filtrerats|pastöriserats och torkats. (Fotot: VTT)|Bilden visar en metanotrofisk bakteriekultur. (Fotot: VTT)

Finska tekniska forskningsinstitutet VTT har utvecklat en teknik för att omvandla små mängder av metanrik biogas från lantbruket till biometan, som i sin tur kan omvandlas till bioplast eller djurfoder. Tekniken bygger på förmågan hos så kallade metanotrofa bakterier att växa på metangas i en bioreaktor (fermentor).

När biologiskt material bryts ner av anaeroba bakterier bildas metanrik biogas. Miljöer där sådan biogas alstras är exempelvis lantbruk, deponier, avloppsreningsverk, etc.

Hittills har utnyttjandet och processandet av sådan gas till biometan bara varit lönsamt vid anläggningar, där stora mängder biogas produceras, medan små biogaskällor som enskilda lantbruk och gårdar i stort sett inte kunnat utnyttjas.

Men nu har alltså VTT utvecklat en teknik där man även vid små biogaskällor kan minska biogasutsläppen och öka användningen av gasen till andra produkter och samtidigt också erbjuda självförsörjning av protein till djurfoder, etc.

VTT:s nyutvecklad process går i korthet till så här: Den metangas som producerats av rötning, etc. matas in i en gasfermentor, där ett tillväxtmedium bestående av metanotrofa bakterier får cirkulera genom gasen, varvid en encellig proteinrik biomassa bildas. Denna cellmassa filtreras, pastöriseras och torkas. Cellmassan kan innehålla upp till 60 procent protein, som kan användas för produktion av djurfoder. På så sätt kan ett enskilt lantbruk till viss del bli självförsörjande, när det gäller djurfodersprotein.

Beroende på odlingsbetingelserna i gasfermentorn kan de metanotrofa bakterierna och den uppkomna cellmassan också innehålla den naturliga biologiska polymeren PHB (polyhydroxibutyrat), som gör det möjligt för cellerna att spara energi. PHB kan i sin tur användas som råvara för tillverkning av bioplast, som kan ersätta fossil plast.

När PHB bildas vid produktionen av cellmassa i bioreaktorn kan mängden PHB uppgå till så mycket som 50 procent av biomassan. Proteinhalten blir då lägre, men kan fortfarande uppgå till cirka 30 procent av biomassan. Genom extraktion kan PHB- och proteinfraktionerna separeras från den torkade cellmassan och sedan användas för bioplasttillverkning respektive produktion av djurfoder.

PHB-fraktionen från cellmassan kan främst användas som råvara för att tillverka biologiskt nedbrytbart förpackningsmaterial som kan ersätta oljebaserat och icke-nedbrytbart polypropen (PP).

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Unitedprint börjar sälja material till förpackningsindustrin

Unitedprint som driver onlinetryckeriet Print24 börjar sälja material via sitt varumärke Infowerk. Det handlar bland annat om papper, plåtar och kartong.
Toivo

Mikrovågor ett alternativ vid plaståtervinning

När det gäller återvinning av plastförpackningar är det mekanisk eller kemisk återvinning som är alternativen. På Drupa presenterades ett annat alternativ, ett alternativ till kemisk återvinning, där mikrovågor gör jobbet.
Florian Turkx

Skånsk besserwisser finalist i avfallsvärldens "Eurovision"

Ungdomar är enligt en färsk undersökning sämst på att sortera plastförpackningar. Kampanjen "Var inte en Styrbjörn" har genom humor försökt öka medvetenheten.
Sysav_Kampanjbild_Styrbjorn_EWWR

Tidsgränserna skjuts fram i US Plastics Pact

Många stora varumärkesägare har problem med att leva upp till löftena om att minska användningen av plastförpackning, att använda mer återvunnet material och att designa dem rätt. Målåret har i många fall varit 2025, och de flesta klarar inte det. US Plastics Pact är ett exempel där man nu knuffar fram målsättningarna.
dreamstime_m_21631432