Åsa motar bort syret i förpackningen

PUBLICERAD: 16 mars 2017
UPPDATERAD: 24 januari

Åsa Nyflött, forskare i kemiteknik, har presenterat en ny avhandling om hur man hindrar syre att komma in i livsmedelsförpackningar.

Åsa Nyflött, forskare i kemiteknik har presenterat en ny avhandling.

– Det kommer ta tid att helt fasa ut aluminium och dagens plaster, det kommer ske i små steg men med tiden kommer vi att ha miljövänligare livsmedelsförpackningar i nya material, säger Åsa Nyflött, forskare i kemiteknik som presenterat en ny avhandling om hur man kan hindra syre från att komma in i förpackningen. Hon säger att i detta forskningsfält ligger fokus på att hitta alternativa barriärer, det vill säga skydd mot gaser, fett och fukt som kan förstöra maten. Syret i luften kan exempelvis förstöra maten, ett exempel är att syre får fett att härskna, vilket gör att det smakar illa och även kan vara skadligt att äta.

Att mota syret i grind, med så kallade barriärer, och inte låta det komma in i förpackningen är en avgörande egenskap för nya hållbara förpackningar.

– Både maten och förpackningen måste skyddas. Maten måste skyddas för att inte bli förstörd och därmed minimera spill av mat på grund av transportskador. Förpackningen måste i en del fall skyddas från maten för att inte förstöras och även från mekanisk påverkan.

Aluminium och plast måste ersättas för att minska miljöpåverkan med nya miljövänligare material. Än så länge har dessa ersättningsmaterial svårt att konkurrera då de i en del fall tar upp fukt alldeles för lätt.

Nyflötts forskning genomförs vid Karlstads universitet inom VIPP, Forskarskolan för värdeskapande i fiberbaserade processer och produkter. Finansiärer är Stora Enso, KK-stiftelsen och Karlstads universitet.

Läs vidare

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Bioplastproduktionen väntas växa med sjutton procent kommande fem år

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028.
csr

Dow och Procter & Gamble utvecklar ny återvinningsteknik

Dow och Procter & Gamble Company har tecknat ett utvecklingsavtal (JDA) för att skapa en ny återvinningsteknik.
Avfallx

Mindre CO2 när Coop byter från glas till plast i sillburkarna

En av årets stora mathelger är runt knuten. Två av Coops sillnyheter för året kommer i plastburkar – en förändring som nu ska appliceras på all Coop sill i glasburk.
Coop sillx

Senaste nytt

Boxons hållbarhetssatsning bär frukt

Boxons nya hållbarhetsrapport visar att företagets fortsatt stora hållbarhetssatsning har burit frukt under året som gick.
Boxonx

Peter Jhaveri ny styrelseordförande för Returpack

Peter Jhaveri är ny styrelseordförande för Returpack som gjort en egen intervju med honom. Här är ett utdrag ur den.
jhaveri

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx