Arbetar utan vinstintresse

PUBLICERAD: 2 juni 2015
UPPDATERAD: 2 juni

 

Vid sidan om idrottsrörelsen är GS1 en av de mest världsomspännande organisationerna. Att GS1 dessutom är en användarstyrd och så kallad non-profitorganisation – som arbetar utan vinstintresse – gör att man har en unik position i världen.
– Ofta när jag pratar med våra användare så säger de att det är fantastiskt att man kan prata med GS1 medarbetare runt om i världen, vare sig det är i Sverige eller Japan, och alltid veta att man kan lita på att få likvärdig hjälp, säger Bo Raattamaa vd GS1.
Grundstommen i GS1:s strategi är att skapa en effektivitet och enkelhet för handel och underlätta handeln över gränserna. En viktig del av strategin är att organisationen har ett så kallad not-for-profit-mål.
– Det innebär att allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten till nytta för våra användare. Vi drivs inte av att maximera vår vinst. Pengarna går till att standarderna bevaras, utvecklas och sprids. Eftersom vi driver och utvecklar standarder så fungerar non-profit-mallen bra för oss. Det ger oss trovärdighet, till exempel så har vi alltid enhetliga avgifter för alla våra kunder och förhandlar aldrig om dem.
Non profit-grunden innebär också en öppenhet gentemot kunder och användare. Utveckling och underhåll av GS1:s standarder, lösningar och tjänster sker tillsammans med användare i arbetsgrupper. Användargrupperna ger möjlighet att påverka standarder och processer men fungerar också som inspiration och ger en bredare förståelse mellan affärspartners.
– Allt arbete i våra användargrupper sker öppet och i Sverige är intresset stort för att delta i utvecklingen av GS1:s standarder. Vi arbetar med företag i olika branscher, från små till stora och samarbetet är avgörande för att vi kan skapa standarder som verkligen underlättar våra användares vardag.
– Den stora utmaningen just nu – dit kraft och investeringar går – är att skapa spårbarhet genom GS1:s standarder för hela flödet, från råvara till slutkund, säger Bo Raattamaa.
– Intresset för att kunna följa varan från början till slut blir allt större. Konsumenter ställer allt högre krav på att få veta vad varan innehåller och att den är äkta, samtidigt som EU ställer krav på spårbarhet på allt från trävaror till livsmedel. Här kan våra standarder hjälpa till.
GS1 Sweden är en egen juridisk organisation, men organisationens arbetssätt bygger på samma fundament som för alla 111 systerorganisationer runt om i världen. Samtliga drivs som not-for-profit-organisationer och GS1:s standarder och lösningar är globala, öppna för alla och användarstyrda.
– Den ökade digitaliseringen och e-handeln är en annan utmaning. Handeln står idag inför allt större datamängder att hantera, vad som brukar kallas big data. Effektivaste sättet att hantera de här utmaningarna är genom ett gemensamt angreppssätt och en lösning – det som vi brukar kalla en standard. Och inom det området har vi flera spännande pågående projekt som jag är övertygad om kommer att förbättra e-handeln och förenkla hanteringen av data.

GS1 är en global och branschneutral standardiseringsorganisation som drivs utan vinstintresse. GS1-systemet möjliggör att produkter, tjänster och platser i hela världen kan identifieras och spåras. Data kan samlas in och överföras automatiskt, säkert och korrekt inom och mellan olika parters informationssystem. Standarderna är applicerbara överallt, exempelvis inom detaljhandel, dagligvaruhandel, sjukvård, bygg, transport och logistik.

Globala GS1 styrs av ett ”Management Board”, där nyckelpersoner från multinationella företag, handelsföretag, leverantörer och GS1:s medlemsorganisationer finns representerade. Medlemmarna kommer från olika länder världen över och från olika branscher. GS1 Sweden har förbundit sig att följa GS1:s globala regelverk.

Läs vidare

Scribos och HP Indigo säkrar produkter mot piratkopiering

Scribos har etablerat ett samarbete med HP Indigo Division för med syftet att stoppa piratkopiering av produkter.
SCRIBOS_02_Wine_Spiritsx

Finkalibrerad etikettapplikator hos Domino

Salladsbuffé och en uppdaterad etikettapplikator – Domino satsade stort på sin monter på Scanpack.
yw-scaled

Lexit fortsätter expansionen i Skandinavien

Lexit Group satsar inom datafångst och digitaliseringslösningar med ytterligare ett förvärv. – Med Idnet stärker vi avsevärt vår förmåga att serva de största skandinaviska kunderna, säger vd:n Sjur Skjæveland.
Lexit-Sjur-Idnet-Peter-aug22-presse-scaled-e1660218180928

Labelexpo i april ställs in – flyttas till 2023

Den europeiska etikett- och förpackningsmässan Labelexpo Europe var planerad att genomföras 26–29 april i Bryssel. Nu meddelar arrangören att mässan flyttas fram till september 2023. Bristen på leveranser av komponenter och material i spåren av pandemin och den pågående situationen i Ukraina pekas ut som orsaker till att mässan flyttas fram.
0002377_studioVercammen

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax