Analys: Så blir pappersmarknaden 2023

PUBLICERAD: 16 januari 2023
UPPDATERAD: 31 januari
Under 2022 lade Stora Enso ut ett antal pappersbruk till försäljning och stängde Kvarnsvedens bruk med en av världens största pappersmaskiner. Foto: Pressbild/Stora Enso

Fjolåret präglades av stor turbulens på pappersmarknaden och flera tillverkare har aviserat att de ställer om till förpackningsproduktion. IGEPA:s försäljningschef Flemming Friche ger sin analys om situationen på pappersmarknaden. Vad händer med priserna år 2023?

Flera fabriker ställde om sin produktion, stängde tillfälligt eller permanent och några gick i konkurs. Andra höll stora försäljningar i hopp om att några skulle investera i ett pappersbruk. Dessutom pågick en långvarig pappersstrejk vid de flesta av UPM:s fabriker i Finland. Det är en sammanfattning av 2022 när vi tar en titt i backspegeln. Konsekvenserna var brist på papper, kraftigt stigande priser och perioder av stor osäkerhet i utbudet.

Förväntningar 2023

Nu verkar det som om pappersmarknaden har lugnat ner sig igen och köpare har dykt upp för flera av de fabriker som lagts ut till försäljning. Vad kan vi förvänta oss av 2023? Vi pratar med IGEPA:s försäljningschef Flemming Friche om hans syn på utvecklingen. Sedan 2008 är Signcom-bolagen IGEPA:s kärnverksamhet på den nordiska marknaden.

Det var ett turbulent år, men hur illa gick det med pappersförsäljningen 2022?

– De senaste siffrorna för pappersmarknaden i Europa visar att förbrukningen av bestruket papper minskade med 2-3 procent under 2022 jämfört med 2021 och att förbrukningen av obestruket papper minskade med 3 procent

IGEPA:s försäljningschef Flemming Friche. Foto: Pressbild

Vad förväntar du dig av 2023?

– Europa väntar sig en recession under den sista halvan av 2023, vilket kommer att påverka den grafiska industrin, inklusive pappersproducenterna. Proaktiva åtgärder har redan vidtagits för att anpassa sig till den nya situationen med sjunkande efterfrågan, prispress, höga energikostnader och hög inflation. Flera papperstillverkare har dragit sig tillbaka från vissa marknader och/eller sålt fabriker, och flera kommer att lägga ned produktionen antingen på kort sikt eller permanent, säger han och fortsätter:

– Vi har redan sett några exempel på detta under 2022 och det kommer att fortsätta om de inte kan balansera intäkterna. Energikostnaderna är fortfarande den största faktorn, men även de framtida utsikterna för vinsterna i olika segment är i fokus.

Omställning till förpackningsproduktion

Det finns ett slags störningar på marknaden, med fabriker som byter produktion, går i konkurs, stänger eller säljs. Hur upplever du detta?

– Flera av tillverkarna ställer om produktionen till mer lönsam produktion. En pappersmaskin byggs till exempel om för att producera liner för förpackningsindustrin eller annan förpackningsproduktion. Vi har nyligen sett att Sappi har avyttrat tre pappersbruk i Europa – Kirkniemi i Finland, Maastricht i Nederländerna och Stockstadt i Tyskland. Bruken har sålts till Aurelius Group, som inte har några andra investeringar inom pappersindustrin (men som nyligen köpte upp Agfas offsetdivision, red anm.)

– Aurelius är alltså en ny aktör som ingen ännu vet hur han kommer att spela sina kort. För Sappi är det en proaktiv åtgärd som kommer att fokusera på segment där företaget antingen redan har en dominerande marknadsposition eller där det förväntar sig att kunna göra det. Andra delar vill de hellre överlåta åt andra.

Han säger att Stora Enso som bekant dragit sig tillbaka från papperstillverkningen i och med omstruktureringen i Uleåborg i Finland (och nedläggningen av Kvarnsveden, red anm.), samt avyttrat två andra pappersbruk (Maxau och Nymölla). Köparen är Schwarz Group, som äger Lidl och andra stormarknader och som köper för att säkra leveranserna till sina lågprisbutiker.

– Maxau producerar 500 000 ton, varav Lidl själva behöver cirka 150 000 ton. Det finns naturligtvis spekulationer om vad som kommer att hända med resten och vad priset kommer att bli. Vi ser några nya konstellationer och intressen som kommer att bli intressanta att följa.

Stora Enso ser tillväxt inom förpackningsområdet och satsar på att producera kraftliner. Foto: Pressbild
Finns ljuspunkter

Det handlar alltså inte bara om avveckling. Det finns också en tilltro till en framtida attraktiv pappersmarknad. De ovannämnda nya aktörerna på marknaden vittnar om detta, enligt Flemming Friche. Sappi har verkligen stort förtroende för marknaden och har därför påbörjat en mycket omfattande modernisering av pappersmaskin 11 vid Gratkorns bruk i Österrike. Projektet har pågått under december och januari och väntas slutföras denna månad.

UPM Nordland har investerat i en ny energiförsörjning, vilket både förbättrar deras kostnadssida avsevärt och minskar koldioxidutsläppen från bruket. Investeringen uppgår till 95 miljoner euro. Investeringen täcker brukets eget energibehov och innebär också att UPM Nordland blir en aktör på den tyska elmarknaden med elförsäljning.

Vad händer med priserna år 2023?

– Under de senaste 12 månaderna har papperspriserna stigit och logistikkostnaderna har ökat etcetera. Lagerkapaciteten hos grossisterna är för närvarande +100 procent men minskar. Detta är en följd av pappersbristen 2022, långa leveranstider och osäkerheten i utbudet. Marknaden verkar något mer normal nu, så vi har inte samma behov av lagringskapacitet. Många kunder frågar sig om priserna inte kommer att sjunka snart. De är fortfarande på en hög nivå. Man får intrycket att fabrikerna tjänar mycket pengar och att massapriserna sjunker… men tyvärr finns det ingenting som tyder på att priserna sjunker:

– Tillverkarna är fortfarande i energikostnadernas skruvstäd och investerar pengar i ny teknik, energiförsörjning etc. – allt i ett försök att förbättra sin ställning inför framtiden.

Text: Søren Winslow

Läs vidare

Oroliga tider skrämmer inte FrontPac

FrontPac räds inte de svåra tiderna. Ett bra bevis är investeringen i en ny offsetpress från KBA.
Jesper och Martin

H-trycks satsning bär frukt: ”Ännu fler storlekar och olika varianter”

Tryckeriet i Markaryd har investerat stort för att utveckla maskinparken för att bredda produktsegmentet inom muggar och bägare med lock. I år ska satsningen visas upp för de stora massorna på mässor i Skandinavien.
H-tryck

Sealed Air ser strategiskt skifte i förpackningsutveckling

Livsmedelsbranschens dagligvaruhandlare i Europa har svängt om i synen på hur förpackningar kan bli miljövänligare. Det menar Stephanie Poole, senior affärsutvecklare på Sealed Air. Hon pekar ut fyra områden hon ser har anammats i branschen för att förbättra förpackningens prestanda och för att minska avfall och koldioxidutsläpp.
Steph-Poole-hires

Kemisk återvinning av plast får tummen ner av forskare i USA

En ny forskarrapport säger att kemisk återvinning av plast bara ökar miljöproblemen.
Avfall

Senaste nytt

Oroliga tider skrämmer inte FrontPac

FrontPac räds inte de svåra tiderna. Ett bra bevis är investeringen i en ny offsetpress från KBA.
Jesper och Martin

Grönt ljus för att göra gröna salladsskålar ännu grönare

Picadeli känner att deras salladskoncept blir ännu grönare via appen Bower. Nu finns möjlighet att panta 20 miljoner skålar årligen.
bower_phone

Packnews i ny kostym efter samgående med AGI Media

Packnews har bytt kostym efter mer än 15 år som nyhetsförmedlare till förpackningsindustrins värdekedja. Nu blir vi ännu bättre!
Kostym

Plastpåseskatten blev en kul sak men är på allvar

När TV-programmet Svenska Nyheter hade nypremiär häromdagen fick den märkliga plastpåseskatten mycket utrymme.
messiah