Affärsmodell för effektiv produktion

PUBLICERAD: 10 februari 2020
UPPDATERAD: 24 januari
Heidelbergs konsulter hjälper tryckerier, utifrån dataanalyser, att definiera nya mål och processförbättringar. Det är en tjänst i Heidelbergs prenumerationsavtal.

Att införa affärsmodeller där tryckaren endast betalar för tjänster som denne använder blir allt vanligare. Enligt Heidelberg betalar kunderna bara för antalet tryckta ark och får en drös med nyttotjänster på köpet med deras prenumerationsavtal.
– Heidelberg Subscription fokuserar på integration av alla processer i ett tryckeri, poängterar Hans-Jürgen Fink.

Betalning per användning är en växande trend. I Heidelbergs prenumerationstjänst, Heidelberg Subscription, faktureras kunden utefter sin output – antalet tryckta ark. I priset inkluderas användningen av utrustning såsom tryck- och efterbehandlingsmaskiner, både hårdvara och mjukvara. Inräknat är även kostnaden för förbrukningsvaror såsom tryckplåtar, färg, bestrykningar med mera.

Enligt Heidelberg bygger samarbetet med kunderna vidare på företagets koncept Remote Service som sjösattes 2004, och bryter ny mark som också sporrar till att påskynda den digitala transformationsprocessen.

60-tal avtal i tolv länder

I dag har Heidelberg ett 60-tal prenumerationsavtal i tolv länder. I erbjudandet ges även en helhetsbild av tryckeriernas processer och produktivitet utifrån digitalt insamlad information. Utifrån Heidelbergs dataanalyser kan ett tryckeri definiera nya mål och processförbättringar i verksamheten. För att göra detta har Heidelberg rekryterat konsulter som fungerar som centrala kontakter och följer med förändringsprocessen på plats i kundens lokaler och driver den framåt som ett team med alla inblandade.

Heidelbergs dataanalyser ska bidra till att tryckerier kan minimera förluster i produktivitet.

Hans-Jürgen Fink, seniorkonsult på Heidelberg, säger att det inte bara handlar om att effektivisera helhetsbilden. Saker som gör att det uppstår stopp i produktionen kan handla om mer banala saker som att papperet letas upp precis innan det ska tryckas, och tryckaren inser att papperet har fel format och måste skäras upp. En order kan innehålla felaktig information, tryckplåtar kan vara repiga och fel i utskrifter kan uppstå, för att nämna fler saker.

– Produktivitetsförlusten som orsakas på grund av dessa störningar kan kvantifieras med hjälp av fjärrdata. Med hjälp av månadsvis rapportering av data, och ett ”Monthly call” som ingår i prenumerationsavtalet analyserar kunden och konsultteamet tillsammans orsakerna till störningarna, föreslår alternativ för åtgärder om något gått överstyr, och optimerar därmed också processen.

Gör en åtgärdskalkyl

– Ursäkter räknas inte här. Mycket kan utläsas från datan, säger Fink och tillägger att utifrån datan förbereder konsultgruppen exempelvis ett så kallat ”makeready script”. Där tydliggörs arbetsfördelningen och de olika rollerna på ett tryckeriet och vem exakt som ska göra vad och i vilken ordning. Det redogörs också för vilka aktiviteter som kan utföras medan tryckpressen är igång (till exempel förbereda nästa jobb) och vad som kan göras vid driftstopp.

Korta avstånd mellan maskiner, material, processer och operatörer ger tidsfördelar.

Förutom störningar i produktionsprocessen så spelar även materialflödet en stor roll. Korta avstånd mellan maskiner, material, processer och operatörer ger tidsfördelar vilket i sin tur ger en ökning av produktiviteten när flera hundra pallar flyttas varje dag.

– De anställda bör koncentrera sig på sitt arbete och inte på transport, säger Fink.

Fick ökad produktivitet

Hans-Jürgen Fink tar österrikiska Klampfer-gruppen som exempel, där tryckpressarna och hela efterbehandlingsarbetet placerades med hänsyn till materialflödet.

– Inom ett år sjönk produktionstiderna med i genomsnitt 21 procent, utskriftshastigheten ökade med i genomsnitt 5 procent och pappersspillet minskades med cirka 19 procent. Det innebar en månatlig pappersbesparing på cirka 60 000 ark. Tryckpressarnas totala produktivitet ökade med i genomsnitt cirka 13 procent. Det betyder att nästan 250 arbetstimmar per månad blir tillgängliga för andra aktiviteter.

App för koll på förbrukningsvaror

För den som tecknar ett prenumerationsavtal så hjälper Heidelberg även tryckeriet med leverantörskedjan och logistik- och lagerhanteringen av förbrukningsvaror (Vendor Managed Inventory). Översynen av förbrukningsvarorna sköts via en app och en molnbaserad interaktion som har utvecklats av Heidelberg och ska skapa transparens i logistiken med olika förbrukningsvaror.

Appen Vendor Managed Inventory ska hålla styr på tryckeriets alla förbrukningsvaror.

I appen dokumenteras alla uttag av varor som görs på lagret. Ett varuantal på lagret uppdateras automatiskt, och det läggs också en beställningsorder av en vara när den är på väg att sina på lagret.

– Det gör att det finns betydligt färre beröringspunkter och lagernivån är alltid transparent. Vid en snabb koll är det synligt vilka material eller förbrukningsvaror som finns tillgängliga och om beställningen kan skrivas ut. Beställningarna styrs efter varuförbrukningen. Heidelberg erbjuder snabb, pålitlig leverans och ser till att det alltid finns tillräckligt med förbrukningsvaror i lagret, men aldrig för mycket, säger Fink, och tillägger att det betyder att kunden får enorma tidsbesparingar, inte behöver binda upp kapital och som på det stora hela skapar en mer dynamisk lagerhantering.

– Heidelberg Subscription” fokuserar på integration av alla processer i ett tryckeri, poängterar Fink.

 

Läs vidare

Heidelberg vill förlösa din potential

Det blir världspremiär för den nya generationen av Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen ska möjliggöra autonomt tryck även inom förpackningsproduktion.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Världspremiär på drupa för Xeikons nya etikettpress

Xeikon kommer att ha en världspremiär på drupa 2024. Det är en etikettpress som trycker med en, ny, egenutvecklad bläckserie.
Untitled Design - 1

Xeikon visar innovationer inom nyckelsegment på Drupa

Xeikon, som är en del av Flint Group, erbjuder digitala lösningar för såväl den grafiska industrin som förpackningsbranschen. På Drupa visas de senaste innovationerna inom dessa segment.
SV-kollage-1536x1024x

Sexton förädlingsmöjligheter i en maskin

Scodix utvecklar sin dekoreringsteknik och kan nu erbjuda sexton olika dekoreringsalternativ i en och samma maskin. På Drupa kan man ta del av tekniken i företagets monter.
scodixx

Senaste nytt

Tidsgränserna skjuts fram i US Plastics Pact

Många stora varumärkesägare har problem med att leva upp till löftena om att minska användningen av plastförpackning, att använda mer återvunnet material och att designa dem rätt. Målåret har i många fall varit 2025, och de flesta klarar inte det. US Plastics Pact är ett exempel där man nu knuffar fram målsättningarna.
dreamstime_m_21631432

EFI tänker utanför boxen – lanserar unikt system för tryck på wellpappförpackningar

På Drupa presenterade EFI en lösning tillsammans med Packsize för personaliserat fullfärgstryck på wellpappförpackningar.
EFI-3-1536x1024

Åtta45 förvärvar By Wind och GBGT Box

Tryckeriet By Wind och förpackningsföretaget GBGT Box blir en del av Åtta45. En expansion som ska utöka bolagets produktionskapacitet inom både tryck och förpackning.
Atta45-ver-2-1536x1024

Drupa 2024 lockade betydligt färre besökare än förväntat

När Drupa öppnade dörrarna för några veckor sedan var det åtta år sedan mässan arrangerades senast. En pandemi kom emellan. Nu har besökssiffrorna kommit och de var säkert en besvikelse för Messe Düsseldorf.
Eingänge, entrance