6,5 miljoner kr beviljade till utveckling av ligninprojekt

PUBLICERAD: 15 januari 2021
UPPDATERAD: 25 januari

Robert Gustavsson är projektledare på RISE och arbetar på LignoCity., (Bild Paper Province)

LignInnovation är ett nystartat projekt, som fått ett anslag på 6,5 miljoner kronor för att utveckla hållbar användning av skogsmaterialet lignin. Projektet gör att testbädden LignoCity i Bäckhammar, där man inom projektet LignoCity2.0 utvinner och testar olika användningsområden för lignin, kan fortsätta att utvecklas för att främja hållbara ligninlösningar.

Projektet är tvåårigt och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektdeltagarna och ett flertal lokala aktörer.

Lignin är ett material, som enklast kan beskrivas som skogens naturliga klister. Ungefär en tredjedel av träden består av lignin. Lignin, som separeras från cellulosan vid massaproduktionen vid papper- och massabruk, används vanligtvis för att skapa grön energi genom att eldas upp. Men ligninets potentiella värde är dock mycket större om ligninet kan vidareförädlas och exempelvis användas för att tillverka bioplaster, biodrivmedel, brandskydd, smaksättare, batterier och kolfiber.

”Men än krävs vidareutveckling samt företag som vill använda sig av lignin”, säger Robert Gustavsson, projektledare på RISE och en av flera. som arbetar på LignoCity, med att öka användningen av lignin och skapa hållbara produkter.

Det tvååriga projektet LignInnovation, som inleddes den 1 januari, blir nu ett kompletterande projekt till LignoCity2.0 och bidra till att främja utvecklingen av lignin genom att stötta innovatörer och företag, som har hållbara idéer om hur man kan utveckla och använda lignin.

I projektet samarbetar aktörerna Paper Province, RISE och Närsam (Kristinehamns näringslivssamverkan) för att stärka det regionala näringslivet inom skoglig bioekonomi. Ambitionen är att främja den gröna omställningen och att öka regionens och ligninets attraktionskraft för små-och medelstora företag i branschen.

”Man kan säga att projektet LignInnovation fokuserar på tre delar. För det första ska vi hitta internationella idébärare. För det andra ska vi stötta fler produktionspiloter att gå hela vägen. Sist men inte minst ska testbädden anpassas till samhällsutvecklingen som är en följd av Corona-pandemin genom utökad digitalisering”, berättar Robert Gustavsson.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax