100 % återvinningsbar plast i Unilevers förpackningar 2025

PUBLICERAD: 17 januari 2017
UPPDATERAD: 25 januari

Globala Unilever går nu i fronten för en övergång till helt återvinningsbara eller nedbrytbara plastmaterial.|”Vi måstet säkerställa att plastmaterialen hanteras på ett ansvarsfullt och effektivt sätt”

Globala livsmedels- och dagligvaruproducenten Unilever förbinder sig att samtliga deras plastförpackningar år 2025 till hundra procent ska bestå av återvinningsbar eller komposterbar plast. Samtidigt uppmanar företaget alla andra producenter och leverantörer av snabbrörliga konsumentvaror att följa efter och verka för att denna gigantiska industrisektor accelererar sin utveckling mot en cirkulär ekonomi.

Unilever skriver att det är en viktig prioritering att behandla plastförpackningar som en värdefull resurs, som måste förvaltas effektivt och där man för att uppnå en hållbar utveckling måste komma bort från dagens ”take-make-dispose”-modell och istället tillämpa tekniker och produktlösningar som är helt cirkulära.

Enligt ett koncernuttalande förbinder sig bolaget att år 2025 ska samtliga Unilevers plastförpackningar bestå av plastmaterial (fossil- och biobaserade) som är återanvändbara, återvinningsbara eller komposterbara.

”Våra plastförpackningar spelar en avgörande roll för att göra våra produkter tilltalande, säkra och användarvänliga för våra konsumenter. Men det är uppenbart att om vi vill fortsätta att dra nytta av detta mångsidiga material, så måste vi säkerställa att materialet hanteras på ett ansvarsfullt och effektivt sätt, sedan det är slutanvänt hos konsumenten”, säger Unilevers VD Paul Polman.

Unilever ska också förnya sitt medlemskap i miljö- och cirkulär ekonomi-organisationen Ellen MacArthur Foundation och stödja dess ”New Plastics Economy”-initiativ. Som en del i detta kommer Unilever inom tre år att presentera en fullständig redogörelse över vilka plastmaterial, som används i koncernens förpackningar. Unilever vill på så sätt skapa en ”palett” i form av ett plastprotokoll, som kan användas av alla företag inom livsmedel och andra snabbrörliga konsumentvaror.

Unilever säger också att man aktivt ska verka för utveckling och iståndsättande av effektiva tekniska lösningar för att återvinna olika plastmaterial och förhindra att dessa läcker ut i haven.

”Vi måste också samarbeta med regeringar och andra makthavare för att stödja en utveckling och uppskalning av effektiva infrastrukturer för insamling och återvinning av plastmaterial. Detta är avgörande för att få till stånd en övergång till kretsloppsekonomi”, säger Paul Polman.

Från Ellen MacArthur Foundation säger grundaren Ellen MacAthur så här om Unilevers initiativ:

”Genom att förbinda sig att uppnå dessa ambitiösa mål inom cirkulär ekonomi för sina plastförpackningar bidrar Unilever till ett påtagligt paradigmskifte och sänder en stark signal till hela industrin för snabbrörliga konsumtionsvaror. Att kombinera tidiga insatser i form av materialval och design med effektiva strategier och tekniker för hantering och återvinning efter användandet är just sådana metoder som krävs för att förverkliga vårt initiativ New Plastics Economy”.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Spendrups satsar på sträckfilm med trettio procent PCR

Spendrups har i samarbete med Trioworld, gått över till trettio procent konsumentåtervunnen plast i all sträck- och krympfilm som används runt pallar och dryckestråg för att säkerställa laststabilitet och transportsäkerhet.
mynewsdesk-spendrupsx

Johan Nellbeck lämnar Holmen Iggesund i samband med omorganisation

Holmens styrelse har idag beslutat att samla koncernens kartong- och pappersverksamhet i ett nytt samlat affärsområde, Holmen Kartong & Papper. I samband med detta kommer Holmen Iggesunds vd, Johan Nellbeck, att lämna företaget.
igge-johan2-utvaldx

CCL Industries öppnar ny sleevetillverkning

CCL Industries som tillverkar specialetiketter, säkerhets- och förpackningslösningar, har officiellt öppnat sin nya etiketthub i Dornbirn, Österrike, och slutfört flytten från tyska Hohenems.
CCL-Dornbirn_27_by_Marcel_Hagen-studio22-768x512x

Nordvalls Etikett ingår partnerskap med utländska producenter

Nordvalls Etikett AB har slutit ett samarbetsavtal med holländska Geostick och franska Stratus Packaging. Bakgrunden till samarbetet är att bibehålla och stärka gemensamma marknadsandelar på en kraftigt konkurrensutsatt marknad.
Vid frågor om bilden, skriv till: christian.andersson@apeloga.se